Nhìn vào triển vọng đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản

TIN MỚI NHẤT

Báo cáo doanh mới do Ngân hàng Thế giới, FAO, và Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế nhìn vào triển vọng đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

Về 567 loài thủy sản hiện đang chăn nuôi trên khắp thế giới, đại diện cho một sự giàu có của đa dạng di truyền cả trong và giữa các loài.

Nuôi trồng thủy sản được thực hiện bởi cả một số nông dân nghèo ở các nước đang phát triển và các công ty đa quốc gia.


post time: Mar-13-2018
WhatsApp Online Chat !