• lồng xa bờ

  • lồng nội địa

Mãi mãi tồn tại là nhà cung cấp hàng đầu về nổi lồng cá để nuôi cá trong đất liền và vùng biển ngoài khơi. Chúng tôi được dành riêng để thiết kế và cung cấp lồng cá chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của bạn và điều kiện địa phương.

Đánh bắt quá mức đã dẫn đến cạn kiệt đáng kể trữ lượng cá hoang dã. nuôi lồng cá tồn tại như một giải pháp bền vững với môi trường cho vấn đề này. Mãi mãi tồn tại đã được làm việc trên sự phát triển, sản xuất và bán hàng của các loại khác nhau của lồng cá nổi ...

Đọc thêm

Các sản phẩm

Dự án mới

WhatsApp Online Chat !