มีลักษณะที่โอกาสสำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข่าวล่าสุด

รายงานร่วมใหม่โดย World Bank, FAO และนโยบายอาหารนานาชาติสถาบันวิจัยลักษณะที่โอกาสสำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เกี่ยวกับ 567 สายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีการเพาะปลูกในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งภายในและระหว่างสายพันธุ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีประสบการณ์จากทั้งบางส่วนของเกษตรกรที่ยากจนที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาและ บริษัท ข้ามชาติ


โพสต์ มี.ค. 13-2018
WhatsApp Online Chat !