د کب او Aquaculture لرلید ګوري

تازه ترین خبرونه

د نړیوال بانک لخوا، FAO، او نړیوالې خوړو د پاليسۍ د څېړنې انستیتیوت نوي ګډ راپور د کب او Aquaculture لرلید ګوري.

په اړه 567 ستونځی هم نوعي په اوس مهال په ټوله نړۍ کې کرل کيږي، د ننه او د نوعو په منځ کې د دواړو د جنتيکي تنوع یوه مال استازیتوب کوي.

Aquaculture ده په ودې هیوادونو او د څو هیوادونو د شرکتونو له خوا له خوا د دواړو تمرين د بې وزله کروندګرو د ځينو.


ليکنه د وخت: Mar-13-2018
WhatsApp Online Chat !