загас болон загасны аж ахуй төлөв харж байна

хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

Дэлхийн банк, НҮБ-ын ХХААБ, Олон улсын хүнсний бодлого, судалгааны хүрээлэнгээс Шинэ хамтарсан тайлан загас болон загасны аж ахуй төлөв харж байна.

Ойролцоогоор 567 усны зүйл одоогоор дотор болон амьтдын дунд аль аль нь генетикийн олон янз байдал нь баялаг төлөөлж, бүх дэлхий даяар Хаана байна.

Загасны аж ахуй хөгжиж буй орнуудын болон олон улсын компаниудын хамгийн ядуу тариачдын зарим аль аль нь дадлага байна.


Post цаг: Mar-13-2018
WhatsApp Online Chat !