Гледа во изгледите за рибарство и аквакултура

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Нов заедничкиот извештај на Светската банка, ФАО и Меѓународната политика за храна Институт за истражување гледа во перспектива за рибарство и аквакултура.

Околу 567 водни видови претежно се одгледува низ целиот свет, што претставува богатство на генетската разновидност во рамките и помеѓу видовите.

Аквакултура практикуваат и некои од најсиромашните земјоделците во земјите во развој и од страна на мултинационалните компании.


Време на мислењето: Март-13-2018
WhatsApp Online Chat !