Изглежда в перспективите за рибарството и аквакултурите

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Нов съвместен доклад на Световната банка, ФАО, и Международната политика на храните изследователски институт разглежда перспективите за рибарството и аквакултурите.

Около 567 водни видове в момента се отглеждат в целия свят, което представлява богатството на генетичното разнообразие в рамките на и между видовете.

Аквакултури се практикува както от някои от най-бедните фермери в развиващите се страни и от мултинационални компании.


Мнение време: Mar-13-2018
WhatsApp Online Chat !